Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

ANUNŢ
CONFERINȚA DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUI "ÎNCEPE-ȚI CARIERA DIN STUDENȚIE!"

În data de 4 iulie 2011, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, in parteneriat cu INFOR CONSORZIO INTERAZIENDALE PER LA FORMAZIONE, TORINO, ITALIA a organizat Conferinta de incheiere a proiectului „Începe-ţi Cariera din Studenţie!” finantat din FSE prin Contract nr. POSDRU/22/2.1./G/13000.

>> Prezentare Powerpoint

>> Galerie foto

ANUNŢ
ÎNSCRIERI PENTRU SELECŢIE PRACTICA DE VARĂ
(SPECIALIZAREA INFORMATICĂ)

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de beneficiar al proiectului „Începe-ţi Cariera din Studenţie!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU/22/2.1./G/13000, organizează în data de 29.11.2010, ora 16, selecţia studenţilor de la specializarea Informatică pentru efectuarea stagiului de practică în cadrul proiectului POSDRU/22/2.1./G/13000.
Cererile de înscriere se depun tot în data de 29.11.2010. Selecţia va avea loc în Sala Senatului, Palatul Apor.

Condiţii de înscriere:
- cunoaşterea limbii engleze;
- cunoaşterea limbii italiene reprezintă avantaj.

Criterii de selecţie:
- chestionar de evaluare a nevoilor de practică;
- test de limba engleză.

Rezultatele finale ale selecţiei vor fi prezentate pe site-ul proiectului în data de 2.12.2010, ora 16, la adresa: http://www.uab.ro/proiecte/posdru_22_13000/.

Manager Proiect,
Conf. Univ. Dr. Kadar Manuella

Comunicat de presă

Alba Iulia, august 2010

322 DE STUDENŢI DE LA UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA AU EFECTUAT STAGIUL DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI „ÎNCEPE-ŢI CARIERA DIN STUDENŢIE!”

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în parteneriat cu INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione (Torino, Italia) a organizat practica studenţilor albaiulieni în cadrul proiectului „Începe-ţi cariera din studenţie!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, contract nr. POSDRU/22/2.1/G/13000. Valoarea totală a proiectului este de 1.846.061,38 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.803.338,55 lei. Valoarea eligibilă a finanţării nermbursabile acordată din FSE este de 1.584.413,25 lei, iar valoarea eligibilă a finanţării acordată din bugetul naţional este de 218.925,30 lei. Proiectul se implementează pe o periodă de 2 ani, cuprinsă între 31.08.2009 - 31.08.2011.

În cadrul acestui proiect, în perioada 21.06.2010-12.07.2010 s-au desfăşurat stagiile de practică de specialitate pentru un număr total de 322 studenţi. Un număr de 280 de studenţi de la specializările: Finanţe – Bănci (33), Informatică (30), Marketing (23), Sociologie (10), Asistenţă Socială (17), Ingineria Mediului (41) şi Cadastru (126), şi-au desfăşurat activităţile de practică în România la societăţi comerciale, instituţii de stat, agenţii şi organizaţii neguvernamentale din judeţul Alba, în timp ce 42 de studenţi de la specializările: Marketing (21) şi Economia Comerţului Turismului şi Serviciilor (21) şi-au desfăşurat activităţile de practică în Italia la firmele selectate de partenerul italian, INFOR SA.

La finalul practicii studenţii au fost evaluaţi, iar cei care au obţinut note între 8 şi 10 au primit burse. Pe parcursul desfăşurării stagiilor de practică au avut loc şi o serie de activităţi de orientare în carieră şi consiliere profesională a studenţilor, atât pentru cei care au desfăşurat stagiul de practică în ţară, cât şi pentru cei din străinătate.


Informaţii suplimentare despre activităţile proiectului se pot obţine de la doamna Conf.univ.dr. Manuella Kadar, Manager de proiect, e-mail: dmp@uab.ro, sau de pe site-ul proiectului:
www.uab.ro/proiecte/posdru_22_13000/index.php.


ANUNŢ PRIVIND CONSILIEREA STUDENŢILOR ÎN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

Miercuri, 7.07.10, între orele 12-18, Sala: Laborator Asistenta socială, Corp G şi Joi, 8.07.10, între orele 12-18, Sala: Laborator Asistenta socială, va avea loc consilierea profesională în alegerea carierei pentru studenţii de la Specializările Asistenţă socială şi Sociologie, care sunt grup ţintă în cadrul proiectului POSDRU /22/2.1./G/13000 - Începe-ţi Cariera din Studenţie!

Consilierea profesională va fi susţinută de Lect. univ. dr. Călina Buţiu. Prezenţa este obligatorie, activitatea fiind prevăzută în cadrul stagiului de practică.

Manager Proiect,
Conf.univ.dr. Kadar Manuella


ANUNŢ PRIVIND CONSILIEREA STUDENŢILOR ÎN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

Marţi, 6 iulie 2010, ora 12.00 şi miercuri 7 iulie 2010, ora 12.00, în sala Virgil Madgearu, parter, corp C, va avea loc consilierea profesională în alegerea carierei pentru studenţii de la Specializările Finanţe-Bănci şi Marketing, care sunt grup ţintă în cadrul proiectului POSDRU /22/2.1./G/13000 - Începe-ţi Cariera din Studenţie!

Consilierea profesională va fi susţinută de Conf. univ. dr. Dan Dănuleţiu. Prezenţa este obligatorie, activitatea fiind prevăzută în cadrul stagiului de practică.

Manager Proiect,
Conf.univ.dr. Kadar Manuella


ANUNŢ PRIVIND CONSILIEREA STUDENŢILOR ÎN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

Luni, 5 iulie 2010, ora 12.00, în sala Virgil Madgearu, parter, corp C, va avea loc consilierea profesională în alegerea carierei pentru studenţii de la Specializările Cadastru şi Informatică, care sunt grup ţintă în cadrul proiectului POSDRU /22/2.1./G/13000 - Începe-ţi Cariera din Studenţie! Consilierea profesională va fi susţinută de Prof. univ. dr. ing. Moise Ioan Achim.

Prezenţa este obligatorie, activitatea fiind prevăzută în cadrul stagiului de practică.

Manager Proiect,
Conf.univ.dr. Kadar Manuella


Anunţ întâlnire formare tutori


Întâlnirile pentru formarea tutorilor vor avea loc după cum urmează:

DataOrele
27.05.201016:00-20:00
28.05.201016:00-20:00
31.05.201012.00-16.00
31.05.201016.00-20.00

ANUNŢ


Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului Începeţi cariera din studenţie, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU/22/2.1/G/13000, organizează în perioada 5 – 13 ianuarie 2010 activitatea de constituire a grupelor de practică pentru studenţi. Studenţii care doresc să facă parte din cadrul grupelor de practică sunt aşteptaţi, în această perioadă, la sediul Departamentului de Management al Proiectelor, Palatul Apor , etaj I, pentru a depune cererea de înscriere.


Selecţia candidaţilor va avea loc în data de 14 ianuarie 2010, printr-un interviu pe bază de competenţe cheie pentru activitatea de practică. Ora şi locaţia selecţiei vor fi anunţate pe site-ul proiectului: www.uab.ro/proiecte/posdru_22_13000.


Echipa de management a proiectului