Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Rezultate anticipate

Rezultatul 1: 590 de studenti asistati in cadrul stagiilor de pregatire practica, dintre care 506 studenti asistati in cadrul stagiilor de pregatire practica desfasurate in Romania si 84 studenti asistati in cadrul stagiilor de pregatire practica desfasurate in tari ale UE, altele decat Romania. Studenti vor face stagiul integrat de practica potrivit nevoilor de formare profesionala din domeniul specializarii studiate, dobandind astfel informatii relevante din campul muncii, competente, auto-control, adaptabilitate, flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă, curaj, exactitate, abilitate de a comunica si colabora. Acesti studenti vor beneficia de un cadru profesional asigurat prin parteneriatele create cu companii din profilul de interes al studentului si vor avea posibilitatea de a-si alege lucrari de licenta si dizertatie cu profund caracter practic.

Rezultatul 2: 8 parteneriate cu companii din strainate

Rezultatul 3: 27 parteneriate cu firme, institutii publice, organizatii neguvernamentale din tara

Rezultatul 4: 30 tutori formati pentru coordonarea stagiilor de pregatire practica la locul de munca

Rezultatul 5: 1 Manual de bune practici privind programele integrate de practica, consiliere si orientare profesionala pentru studenti in 100 exemplare, care va fi distribuit in cadrul facultatilor din universitatea solicitanta si la celelalte institutii de invatamant superior din regiune.

Rezultatul 6: 1 chestionar de evaluare si monitorizare a stagiului de practica in 600 de exemplare

Rezultatul 7: 8 modele de caiete de practica aferente specializarilor: turism (25 exemplare), finante-banci (25 exemplare), marketing (25 exemplare), informatica (150 exemplare), cadastru (210 exemplare), ingineria mediului (112 exemplare), sociologie (20 exemplare), asistenta sociala (20 exemplare).