Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Obiectivul proiectului


Obiectivul general al proiectului este cresterea sanselor de succes a viitorilor absolventi in procesul de tranzitie de la scoala la locul de munca prin furnizarea unui program integrat de practica si consiliere profesionala. Programul isi propune formarea de competente practice adaptate cerintelor angajatorilor si orientarea carierei pentru un numar de 590 de studenti.

Obiective specifice:


1. Formarea de competente practice necesare ocuparii unui loc de munca prin stagii de practica la potentiali angajatori pentru un numar de 590 de studenti. Acest obiectiv urmareste integrarea stagiului de practica a studentilor intr-un domeniu conform atat cu specializarea studentului cat si cu profilul companiei, crearea unei legaturi dinamice intre cele trei parti implicate in elaborarea, implementarea si monitorizarea programului individual de pregatire: studentul, compania si facultatea. Dezvoltarea in timpul facultatii a competentelor inter-personale si de comunicare esentiale pe piata muncii prin familiarizarea studentilor cu diverse medii organizationale; Dobandirea de experienta (aptitudini profesionale, organizarea şi procedurile de lucru);


2. Dezvoltarea perspectivelor privind cariera prin furnizarea de servicii de orientare si consiliere profesionala in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa pentru un numar de 590 studenti. Prin acest obiectiv se urmareste dezvoltarea abilitatilor (increderea in sine, auto-control, adaptabilitatea, flexibilitatea, creativitatea, spiritul de initiativa, curaj, exactitate, abilitatea de a comunica si colabora, gestionarea metodelor de lucru, familiarizarea cu structurile şi mecanismele de nevoi socio-culturale din alte tari, abilitatea de a intelege complexitatea si dialogul cu alte culturi, constientizarea de catre studenti a importantei dobandirii unei experiente practice care le va fi foarte utila in momentul angajarii la terminarea studiilor universitare;


3. Imbunatatirea calitatii si a eficientei stagiilor de practica prin formarea a 30 de tutori nominalizati prin conventiile de practica si prin elaborarea de materiale suport (caiete de practica, chestionare de evaluare si monitorizare a stagiilor de practica si un manual de bune practici).


4. Dezvoltarea parteneriatelor cu potentiali angajatori, agenti economice si alte institutii prin incheierea unui numar de 27 de parteneriate de practica. Acest obiectiv urmareste punerea in contact a studentilor cu oameni de afaceri si personalitatii din diferite domenii, romani si straini, de la care sa inteleaga, sa vada si sa simta atitudinea unui om de succes. Prin parteneriatele ce se vor realiza cu mediul de afaceri, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale oferim tinerilor optiuni de cariera din care ei pot alege ceea ce ii reprezinta cel mai bine.